Seuraa sivustosi kävijöitä tunti- tai päivätasolla

Perusmuodossaan Google Analytics seuraa käyttäjien sivulatauksia ja esittelee niiden kokonaismääriä halutulta aikajaksolta jaoteltuna jonkin ensisijaisen mittasuhteen (primary dimension) avulla. Yleensä tässä tarkastellaan eri kanavien tai kampanjoiden synnyttämän liikenteen ja konversioiden määrää.

Muokatuilla raporteille (custom reports) voi kuitenkin tarkastella sivustonsa käyttämistä esimerkiksi vuorokaudenajan tai viikonpäivän mukaan. Näiden raporttien avulla on helpompi lähteä tavoittelemaan parasta ajankohtaa sähköpostimarkkinoinnilleen.Read more

Markkinoinnin manifesti

Bisneksen tarkoitus on luoda asiakkuus [ja säilyttää se]. - Peter Drucker

Markkinointi ja innovaatiot ovat yrityksen tärkeimmät funktiot. Loput ovat kuluja ja tukitoimintoja. (Myös myynti ja asiakaspalvelu ovat tukitoimintoja.)

Unohda perinteiset organisaatiokaaviot, sillä bisnes tai asiakas ei toimi niin. Niin liiketoiminta kuin ihmisetkin kommunikoivat verkkomaisesti, ristiin rastiin toinen toisilleen. Hierarkkisen ja kaksiulotteisen laatikkoleikin sijaan, jokaisella funktiolla olisi hyvä olla omat viitekehyksensä tai vaikutuspiirinsä, joita yhdessä tarkastelemalla nähdään niiden kolmiulotteinen kokonaiskuva ja vaikutus toisiinsa.Read more

Huono onboarding on hukattu mahdollisuus asiakaskokemuksen kasvattamiseksi ja lisämyynnin tekemiseksi


Suomalaiset yritykset ovat mestareita piilottamaan verkkosivustoltaan tuotteen hinnan, myymään lisähinnalla koulutuksia tuotteensa käyttämiseen ja jättämään asiakkaat sen jälkeen yksin tuotteen kanssa. Lyhyesti sanottuna tuotteen ostaminen on niin monimutkaista, ettei yrityksellä enää riitä resursseja lisäpalveluun. Paitsi tietysti lisämaksusta.

Rahat pois ja rappuun.

Read more

Miten asiakaskokemus (CX) käännetään myynniksi

Käyttäjäkokemus liittyy tuotteen tai palvelun käyttämisen kokemukseen. Asiakaskokemus liittyy kaikkiin brandiin liittyviin kokemuksiin. Asiakas ja käyttäjä ei aina ole edes sama henkilö, ja heidän kosketuspintansa yritykseen on silloin erilaiset.

Customer experience (CX) ja user experience (UX) kumpikin ovat osana muodostamassa hinta-laatusuhteen mielikuvaa. Verhoilemalla tuote aistikkaalla materiaalilla voidaan muuttaa sen kokemusta ja samalla laadun mielikuvaa.Read more

Upota eMarketeer-lomake suoraan verkkosivullesi omaan domainiisi

eMarketeer on ruotsalainen sähköpostimarkkinointiratkaisu, joka kokee olevansa myös markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Itse vedän tiukan rajan siihen, että jos softa ei pysty seuraamaan käyttäjän toimenpiteitä kuin vain itse sähköpostien puolella, se ei ole markkinointiautomaatiojärjestelmä.

Oikea markkinoinnin automaatiojärjestelmä pystyy seuraamaan käyttäjää myös sivustolla, sekä aloittamaan automaatiosekvenssejä perustuen käyttäjän käyttäytymiseen siellä.

Read more

Mistä digimarkkinoinnin hinta koostuu

Työskentelin aikaisemmin digimarkkinointikonsulttina asiantuntijatalossa. Jostain syystä minulta on vasta sen jälkeen alettu kysyä, miten digimarkkinintitoimiston jai mainostoimiston tarjouksia kuuluu lukea ja ymmärtää.

Eri toimistoilla on luonnollisesti erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja, mutta käyn tässä läpi yleisellä tasolla, mitä eroa digimarkkinoinnin kustannusrakenteella on perinteiseen mediaostamiseen verrattuna.

Digimarkkinoinnin kustannus syntyy kolmesta momentistaRead more

Miten digimarkkinoinnin mediabudjetti tai kulu muodostuu

Perinteisessä tv-mainonnssa haluttu mediabudjetin suuruus määrittelee kuinka monta kertaa mainos näytetään. Tämän perusteella lasketaan arvio siitä, kuinka paljon mainoksella olisi voinut olla katsojia.

Digimarkkinoinnissa kustannus rakentuu ensin kontaktihinnasta ja katsojien määrästä, jotka kumpikin ovat todellisia kustannuksia. Näiden perusteella lasketaan kokonainen mediakustannus.

Mitä enemmän haluaa näkyä, sitä enemmän syntyy kuluja.

Digimarkkinoinnin mediabudjetti eli mainosmedian tai mainosalustan veloittama korvaus mainosten näyttämisestä voi perustua näyttöön, klikkaukseen tai konversion hankintahintaan.Read more

Tapahtuman markkinointi digimarkkinoinnin casena

Sanakirjassa kampanja tarkoittaa yhteiseen päämäärään tähtääviä yksittäisten toimenpiteiden sarjaa. Tapahtuma ja erityisesti sen markkinointi on mitä suurimmassa määrin kampanja.

Kampanjaa tulee kohdella, suunnitella ja toteuttaa kokonaisuutena.

Kaikki yksittäiset markkinointitoimenpiteet eivät palvele pelkästään tapahtumaa, vaan myös toisiaan.

Read more

Mikä on Google Tag Manager ja mihin sitä tarvitaan

Google Tag Manager (GTM) on Googlen ilmainen tagienhallintaan tarkoitettu ohjelma. Tämän kautta web-sivustolle on helppoa lisätä muita ohjelmia, eikä markkinoijan aina tarvitse vaivata nettisivun toimittajaa.

Esimerkkejä yleisimmistä Google Tag Managerin avulla asennettavista ohjelmista ovat

 • Google Analytics
 • Facebook-, Twitter- ja Linkedin-konversipikselit
 • Hotjar
 • Chat-palvelu
 • Markkinoinnin automaatiotyökalun asennus

Useimmiten näiden tarpeet nousevat esille yksitellen. On suuri kustannussäästö ja nopeuttava tekijä, jos asentamisen pystyy tekemään itse, vaikka sivustotoimittaja olisi kuitenka ketterä ja agile.Read more

Näin Mammuttimarkkinat voisi valita UTM-kampanjaparametrit

UTM-parametrien avulla saadaan eroteltua eri markkinointitoimenpiteiden (esim uutiskirje) synnyttämä verkkosivuliikenne toisistaan. Ja koska parametrit seuraavat käyttäjää konversioon asti, pystyt parhaimmillaan laskemaan rahallisen arvon jopa yksittäiselle Facebook-postaukselle asti.

Yritän tässä tekstissä käydä läpi aavistuksen teknissävytteistä asiaa meille kaikille tutun perinteisen offline-mainoskampanjan kautta.Read more

How to create a referral program using Drip email marketing service

1. Create an email containing a link with subscriber id in it with Liquid shortcode {{ subscriber.id }}
2. Capture the id from url and apply a tag based on it with Google Tag Manager making a Javascript API request

Referral program is widely known but utterly underused marketing tactic, where you ask your current customers to promote your product or service. Referral program is often adjoined with gamifying techniques where current customer earns badges, vouchers or psychological gains to encourage desired action.Read more

Suurin osa yritysten yhteiskuntavastuun tempauksista on turhia

Yhteiskuntavastuullisuutta (Corporate Social Responsibility, CSR) on jo joitakin vuosia pidetty tulevaisuuden kilpailutekijänä. Ajan kuluessa helpot tavat toteuttaa tätä muuttuvat oletusarvoisiksi. Myöhemmin ainoa keino saada oikeaa kilpailuetua yhteiskuntavastuullisuudesta, on rakentaa liiketoiminta sen varaan.

Käytännössä se kuitenkin siirtää yrityksen kokonaan toiselle markkinalle.Read more

Kolme supervuotta työkokemusta

Jos AMK:n harjoitteluaika lasketaan mukaan, niin se on nyt sitten kolme vuotta täynnä Super Analyticsilla. Olen oppinut ihan pirusti!

Aloitin tosiaan harjoittelijana, mutta jäin taloon siltä istumalta. Ilmeisesti musta oli heti alusta lähtien hyötyä. Matkan varrella olen päässyt tutustumaan todella erilaisiin yrityksiin ja henkilöihin, sekä osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin niin yleisössä kuin puhujan paikalla. Linkedin-kontaktien määrä on ainakin viisinkertaistunut.

Ei huonosti entiselle posteljoonille!Read more

Digimarkkinoijan ei tarvitse olla somessa

Todennäköisesti luet tätä kirjoitusta siksi, että törmäsit siihen somessa. Kaikki kunnia sosiaaliselle medialle Internetissä, mutta se on silti vain hiekanmurunen digitaalisessa markkinoinnissa.

Markkinoinnissa taannutaan liian helposti ajattelemaan markkinointia mainostamisena tai "pöhinän" luontina. Digimarkkinointi lankeaa samaan.

Promootio on vain neljäsosa McCarthyn perinteiseksi ajateltua jaottelua.

"Tavallisen markkinoinnin" tapaan myös digimarkkinoinnilla on lonkeronsa jokaisessa 4P:n nurkkauksessa. Ergo, myös digimarkkinointi on muutakin kuin promotoimista.Read more

Drift on livechat pienen yrityksen tarpeisiin

Eric Siun kanssa pitämässään Marketing School -podcastissa, Neil Patel suosittelee kahta livechattia yrityksen verkkosivuille. Tuomio on melko tyly.

There are two main tools that work out really well for live chat. One is Intercom. The other one is Drift which is Intercom competitor. All the other ones are shit. In other words, don't waste your time with them. You won't get as many signups.

Read more

Konversio-optimointi tehostaa sivun liiketoiminnan arvoa

Hakukoneoptimoinnin ohella konversio-optimointi (conversion rate optimization, CRO) on yksi tunnetuimmista digimarkkinoinnin termeistä. Mutta usein se on tavattoman väärin ymmärretty tai liian kapeasti katsottu. Konversio-optimointi kun on paljon muutakin kuin A/B-testausta tai nappien värien vaihtelemista.

Konversio-optimointia ei saisikaan ajatella pelkkänä konversion optimointina. Eikä varsinkaan konversioprosentin optimointina.

Vaan kasvun optimointina.Read more

Google-tunnukset ja Google Analyticsin tilit

Googlen palveluiden käyttöönotto voi joskus kaatua yksinkertaisesti siihen, ettei ymmärrä eri tilien, tunnusten ja käyttäjäoikeuksien jargoniaa. Jos termejä käyttää sekaisin ja lisää siihen vielä englanninkieliset alkuperäiskäännökset, voi mennä niin sekaisin, että turhautumisessaan luovuttaa homman kokonaan.

Näillä ohjeilla ymmärrät kuitenkin paremmin, mitä eri tunnukset ja tilit oikein ovat.Read more

7+5 askelta konversio-optimointiin (eikä mikään niistä ole A/B-testaus)

A/B-testauksen pitämistä konversio-optimointina on vähän sama, kuin pitäisi verikokeita työterveyshuoltona. Se ei siis ole sama asia.

Konversio-optimoinnissa parannetaan konversioiden määrää absoluuttisesti. Tai konversioprosenttia suhteellisesti.Read more

Tee yrityssivustostasi Ikean lihapullaravintola tai hodarikoju

Olin puhumassa suomalaisenglantilaisamerikkalaisyleisölle analytiikan suomista liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteenani oli, että puheen jälkeen kolme ihmistä tulee juttelemaan kanssani.

Tämä tuli täytettyä moninkertaisesti, sillä sain selvitellä sanojani vielä pitkälle yöhön asti. Jopa siinä määrin, että myöhästyin viimeisestä junasta.Read more

Kopioi jaettu Google Drive kansio itsellesi kerralla

Kokonaisen Google Drive kansion kopioiminen omaan Driveensa on mahdollista Google Sheets -laajennus Copy Folderin avulla. Avaa Google Sheets, valitse Laajennukset, Copy Folder, Select a folder, paina Select a file, valitse haluamasi kansio, paina Select, paina Copy.Read more

Miksi hakukoneoptimoinnissa pitää käyttää otsikkoja

Edelleen yksi keskeisin hakukoneoptimoinnin kulmakivi on käyttää sivulla otsikoita oikein. Jokaisella sivulla kuuluu olla yksi pääotsikko (h1, heading 1), kourallinen väli- ja alaotsikoita, tai alaotsioiden väliotsikoita.

Näillä h1, h2, h3, h4, h5 ja h6 otsikoilla on kaksi tarkoitusta hakukoneoptimoinnin kannalta.

 1. otsikot ovat painavampaa aluetta avainsanoille eli hakusanoille
 2. otsikot muodostavat yleiskuvauksen sivun muodosta ja sisällöstä

Read more

Mitä jokaisen ostajan tulisi tietää WordPressista

Vuonna 2001 julkaistu Wordpress on nykyään todennäköisesti maailman suosituin julkaisujärjestelmä. W3Techsin tilastojen mukaan Wordpressiä käytetään 27% maailman internetsivuissa henkilökohtaisista blogeista kaupallisiin uutissivustoihin. Eri julkaisujärjestelmiä verrattaessa Worpdressin markkinaosuus on 59%.

Määrä on valtaisa, mutta ainakin minun mielestäni ymmärrettävä.

Wordpressin voi asentaa omalle kotisivuhotellilleen Wordpress.orgin kautta tai käyttää sitä hieman rajoitettuna pilvipalveluna Wordpress.comin kautta. Woocommerce-pluginin avulla Wordpress-saitista saa myös verkkokaupan.Read more

Typografia (fontit ja rivivälit) auttaa käytettävyydessä

Olen kirjoittamassa artikkelia konversio-optimoinnista. Päädyin taustatutkimuksessa alkuesittelyä varten UsabilityGeekin konversio-optimoinnin historiaa käsittelevälle sivulle.

En ota nyt kantaa itse artikkelin tekstiin, mutta haltioiduin sivuston typografiasta.Read more

Google Data Studio on hieman parempi dashboard-ratkaisu

Osa Googlen palveluista tulee Suomeen melko myöhään muihin maihin verrattuna. Nyt olemme kuitenkin muiden maiden joukossa saaneet käyttöömme myös (toistaiseksi betakäytössä olevan) Google Data Studion.

Google Data Studio on ilmainen datan raportointijärjestelmä.

Se on hyvin saman tyyppinen kuin Google Analyticsin dashboard-järjestelmässä on aiemminkin nähty. Tähän päälle Data Studio osaa yhdistää useampia tietolähteitäRead more

Google Analyticsin oikea tilirakenne on läpinäkyvä ja datalla oikea omistaja

Olin asiakkaan luona purkamassa Google Analyticsin auditointia. Näissä auditoinneissa tarkistamme yrityksen Google Analyticsin asennukset ja asetukset. Yleensä ne on päin prinkkalaa ja auditoinnin purkukeskustelu on hyvä paikka näyttää, mitkä asetukset on vinossa ja mitä liiketoimintaetuja niiden korjauksesta saattaisi olla.

Tällä kertaa koko auditointi jäi tekemättä, sillä asiakkaan verkkosivustotoimittaja ei pyynnöstä huolimatta ollut luovuttanut management/edit-tason käyttäjäoikeuksia tilitasoon. Vain pelkät lukuoikeudet näkymätasolle.Read more

Lakatkaa tekemästä huonoja verkkosivustoja

Törmään aina välillä tahoihin, joissa ajatellaan yrityksen webbisivujen olevan käyntikortti tai näyteikkuna yritykseen. Ajatus ei ole varsinaisesti valheellinen, mutta ei siitä juuri hyötyäkään ole.

Se on totta samassa mielessä, kuin vaikkapa kivijalkamyymälän lattia. Puhdas lattia luo luottamusta. Mutta ei sen varaan yhtään yritystä ei ole rakennettu. Kukaan ei ole aloittanut myymälän suunnittelua toteamalla, että tänne täytyy sitten saada puhtaat lattiat.Read more

Olemmeko palanneet kilpailuetukehityksessä tuotantotalouteen?

1900-luvun alkupuolella yrityksen kilpailukeinona oli tuotteiden valmistus. Sitten se vaihtui jakeluun ja nyt ollaan asiakastyytyväisyyden tai asiakaskokemuksen vaiheessa.

Vai ollaanko sittenkään?

Read more

Sähköpostimarkkinoinnin luento SparkUp / Boostissa

Sähköpostimarkkinointi on Suomessa edelleen valitettavan alihyödynnettyä. Kävin puhumassa aiheesta Turun SparkUp / Boost -yhteisössä. Sali oli saatu täyteen pääosin ei-suomea puhuvia nuoria yrittäjänalkuja. Setti oli ensimmäinen jonka vedin kokonaan englanniksi. Nyt sekin on tehty.

Read more

Käännä antennisi big datan ja analytiikan hyödyntämisen asentoon

Big datan aikana tietoa kerätään paljon. Järkyttävän paljon.

Erilaiset sensorit ja mittarit lähettävät dataa pilvipalveluille useita kertoja sekunnissa. Internetiin liitetty IOT-älykoti mittaa lämpötilan ja ilmanpaineen muutoksia asukkaiden liikkeiden mukana. Valot eivät käynnisty enää liiketunnistimella asukkaan saavuttua makuuhuoneeseen, vaan jo riittävästi etukäteen. Sänky mittaa painon jakautumista ja kyljenkääntöjen määrää, sekä ilmoittaa aamupainon pulssia mittaavan rannekellon näytölle. Rannekellon valo kirkastuu kun sitä kohden katsotaan.

Read more

Digitalisaatio ei tee vaan mahdollistaa

Kuten jo aiemminkin tuli sanottua, digitalisaatio tarkoittaa ihmisille eri asioita riippuen heidän kokemuksensa tasosta. Tästä syystä keskustelu eri ihmisten välillä on myös vaikeaa ainakin siihen asti, kunnes tämä eroavaisuus ymmärretään.

Itsekin olen oppinut hahmottamaan asiaa vähän isommin.

Digitalisaatiossa ei ole kyse pelkästä digitoinnista eli digiksi tekemisestä. Vaan kaikesta siitä, minkä se mahdollistaa.Read more

Somepäälliköt ja community managerit ovat digitalisaation lastentarhanopettajia

Vertauskuva toivottavasti suututtaa jonkun. Lastentarhanopettajat ovat erittäin tärkeitä ihmisiä ohjaamaan lapsia kohti heidän opiskelu-uraansa ja tukemaan perheitä tässä kriittisessä ruuhkavuosirupeamassa.

Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, mikään risteilijäalus tuskin jäisi rakentamatta, jos lastentarhanopettajat yhtäkkiä lakkaisivat olemasta. Todennäköisesti hyvin harva varustamo on syntynyt innostavan lastentarhanopettajan vaikutuksesta. Tuskin yhtäkään.

one-does-not-simply-disrupt-company-with-a-community-managerRead more

Kaikki digimarkkinointi ei ole kaikki markkinointi

Turun Kauppakorkeakoulu järjesti kaksipäiväisen Digi-do digi-day II -digimarkkinoinnin seminaarin (jonnet ei tiedä mistä nimi tulee) johon minut pyydettiin puhumaan.

Digi-do digi-day II: Digitaalinen markkinointi

Hieman poikkeuksellisesti aiheekseni ei olekaan annettu markkinoinnin mittaamista, vaan digimarkkinoinnin kanavat yleisemmin. Koska Facebookin ja muiden somekanavien listaaminen olisi tylsää, aloin miettiä asiaa vähän isommalla mittakaavalla.

Read more

Täydellinenkin sisältö voi olla rahan heittämistä ikkunasta

Kaikki varmaan tietää teoriassa miten sisältömarkkinointi toimii. Pitää julkaista hyvää ja informatiivista sisältöä, joka houkuttelee luokseen käyttäjiä.

Siis noin teoriassa.

Read more

Yli 60 haastattelua sisältömarkkinoinnista Content Promotion Summitista

Content Promotion Summit oli heinä-elokuussa pidetty sisältömarkkinoinnin verkkoseminaari, johon koottiin yli 60 alan vaikuttajan videohaastattelua. Kukin haastattelu oli ilmaiseksi näkyvillä 48 tuntia jonka jälkeen ne ovat muuttuneet maksullisiksi. Tapahtuman isäntinä oli Cody Lister ja Jason Quey.

Read more

Seth Godin: Startup-koulu

Seth Godin on kirjoittaja ja puhetyöläinen, joka käsittelee jälkiteollisen maailman markkinointia ja johtamista. Erityisesti hän puhuu ideoiden syntymisestä, heimokulttuureista ja vaatimattomasti kaiken muuttamisesta.

Seth on kirjoittanut parikymmentä kirjaa, esiintynyt kolmasti TED-talkissa, ainakin kaksi kertaa Inbound-tapahtumassa (2013 ja 2015) ja kiertää pitämässä erilaisia kursseja.

Toiset muistaa Sethin siitä, että hän on kalju ja hänellä on hassut silmälasit.

Read more

Disruption 42 kysymystä joilla murrat markkinoinnin ja liiketoimintamallin

Disruption®-metodin tarkoituksena on auttaa ajattelemaan eri tavoilla ja löytämään uusia lähestymiskulmia ennestään tuttuun asiaan.

Koska tarkoitus ei ole saavuttaa inkrementaalista lisäystä vaan eksponentiaalista kasvua, on helppoa nähdä disruption miellyttävän erityisesti sekä start-up- että digitalisaatiopiirejä.

Read more

Sopiiko MailChimp minun sähköpostimarkkinointini työkaluksi?

MailChimp on defacto aloitusohjelma kun puhutaan sähköpostimarkkinoinnista. Miksi ei olisikaan. Se on alkuun ilmainen, siinä on noin miljoona integrointia ja tonnikaupalla ominaisuuksia, joita ei välttämättä löydy saman kaliiperin kilpailjoilta.

Read more

Digitalisaatio on ruma sana / konsulttien raiskaama

Kansakunnandigitalistin, Ville Tolvasen twiitti palautti ajatukseni jo aiemminkin miettimääni teemaan sanojen ja termien merkityksestä

ICT on asioiden sähköistämistä. Digitalisaatio käyttäytymisen, prosessien ja toimintamallien muuttamista dataan, älykkäiksi.

Kieli on parhaimmillaankin vain joukko yhteisesti sovittuja, mutta kirjoittamattomia sääntöjä.

Jotka ovat voimassa vain toistaiseksi.

Read more

Referral- eli suosittelumarkkinointi on unohdettu

Growth Hackerien lempimantra pirate metrics (AARRR) on tapa huolehtia kasvun mahdollistamisesta useammallakin rintamalla kuin pelkällä perinteisellä mainonnalla ja uusasiakashankinnalla. Lista jatkuu edellisen jälkeen aktivoinnilla, pysyvyydellä ja rahallisella liikevaihdolla. Ja suositteluilla.

Pirate Metrics

 • Acquisition - uusien käyttäjien hankinta
 • Activation - kokeilukäyttäjien aktivointi tipping pointin ylitse
 • Retention - vanhojen käyttäjien pysyvyys
 • Revenue - käyttäjistä saatu rahallinen arvo
 • Referral - käyttäjien käyttäminen suostutteluun

Väitän kuitenkin että listan viimeinen kohta referral (eli viittaukset tai oikeastaan suositukset) on uusien käyttäjien hankintakanavana selkeästi laiminlyöty.

Read more

3 vinkkiä somepresenssin lanseeraukseen

Kävin tänään Meltwaterin ja Dinglen yhdessä järjestelmässä someaamuseminaarissa. Twiitit löytää mammuttihäshtagilla #someasiakaskokemus, jonka meinasi joka kerralla kirjoittaa väärin. Keräsin kolmen esiintyjän ja yhden paneelin joukosta kolme keskeisintä tärppiä ja puin ne jokseenkin omiksi sanoiksi.

Lisäksi minua kummastuttaa tapa, missä yleisössä istuvat ihmiset twiittaavat esiintyjän sanoja tapahtuman virallisella aihetunnisteella. Sehän ei ensinkään palvele tapahtumaa, muutoin kuin näkyvyytenä. Eikä se oikein palvele sitä twiittaajaakaan, jos oman kuratoinnin panos omille seuraajille on ohut ja olematon.

Eikä se ainakaan palvele sitä tapahtumassa mukana olevaa kanssatwiittaajaa.

Tapahtumatwiittaus onkin oman aikansa Kilroy was here -graffiti. Klikkaa ja Twiittaa

Read more

Hotjar on julkaissut integraation Hubspotiin – mitä se ja muut suunnitelmat tarkoittavat

Maltalainen Hotjar on integroinut itsensä Hubspotiin. Hotjar on ohjelma, jolla voi seurata käyttäjän laadullista käyttäytymistä yksittäisellä sivulla. Ohjelma tekee videotallenteiden lisäksi lämpökarttoja hiiren liikkeistä, klikkauksista ja näytön vierittämisestä.

(Jos rekisteröit ilmaisen Hotjar-tilin referral-linkistäni minä saatan saada t-paidan tai hupparin.)

Hotjarin avulla on myös helppoa tehdä kyselyitä (survey) ja äänestyksiä (poll).

Read more

Google Analytics peruskoulutus for Dummies

Opetin taannoin Google Analyticsin perusteita Turun Kauppakamarin järjestämässä koulutuksessa. Olin varaluennoitsija ja käytin jonkun muun materiaaleja. Koska osallistujat olivat jo ehtineet saada materiaalin etukäteen, en lähtenyt enää muuttamaan sitä sopimaan paremmin omaan suuhuni.

Mutta sain koulutustapahtumasta arvokasta kokemusta ja näkemystä seuraavaa kertaa varten.

Aikuinen oppii kokonaisuudesta yksityiskohtiin

Aikuinen ihminen ajattelee ja hahmottaa ympäröivää maailmaa skeemojen kautta. Skeemat ovat kokoelma koettuja kokemuksia ja muilta kuultuja tietoja, joita vastaan nyt nähtyjä asioita verrataan.

On siis vain järkevää oppia myös uutta samalla tavalla.

Read more

Dropbox huolehtii käyttäjistään isoveljen lailla

Minulla on käytössä Dropbox. Ei niinkään tiedostojen varmuuskopioiksi tai edes varsinaisesti pilvikovalevyksi vaan enemmänkin keinona siirtää tiedostoja eri laitteiden välillä. Dropboxin kansio on käytössä niin läppärillä, iPadilla kuin iPhonellakin.

Dropbox website screenshot
Kasvattamaan levytilaani ja rekisteröi ilmainen Dropbox-tili tällä linkillä.

Tuntuu siltä, että puhelimella otetut valokuvat on helpompi kopioida tietokoneelle Dropboxin kuin iCloudin kautta. Samoin jonkin PDF-tiedoston katsominen puhelimella on yksinkertaisesti helpointa Dropboxin kautta.

Read more

Ilmainen kokeilujakso ei ole kuollut – Viaplay näyttää miten

Erilaisten ilmaisten kokeilujaksojen hiipumisesta on puhuttu pitkään. Palvelua ilmaiseksi määräajan käyttänyt kokeilija siirtyy maksavaksi asiakkaaksi hämmästyttävän harvoin. Tuote ei joko vastaa odotuksia tai käyttäjä keksii jonkin tavan kiertää kokeilujakson rajoitukset.

Suurin osa trialeista epäonnistuu aivan toisesta syystä: Kokeilukäyttäjä ei oikeasti käytä palvelua. Klikkaa ja Twiittaa

Olen itse rekisteröitynyt useisiin markkinoinnin automaation verkkopalveluihin. Yleensä en ole lähettänyt niillä ensimmäistäkään kampanjaa, saati jaksanut rakentaa liidikeräimiä. En kuitenkaan tunnusta olevani erityisen laiska asiassa. Rekisteröidyn, kirjaudun, pyörin hetken ympäriinsä ja tökin joitain ominaisuuksia. Kyllästyn ja katoan.

Read more

Mitä lapset lennättivät ennen Wrightin veljeksiä?

Luin vihdoin Simon Sinekin Start With Whyn. En ota varsinaisesti kantaa tämän yhden pienen TED-talk-ajatuksen ympärille tehtailtuun tuotelämmittelyyn tai niin monille tietokirjoille tyypilliseen jankuttamistodisteluun.

Vaan mietin lentokoneita.

Sinek nimittäin esitti mielenkiintoisen ajatuksen WHY-teoriansa ympärillä: Jos rautatieyhtiöillä olisi ollut selkeä visio omasta WHYstaan (eli antaa ihmisten liikkua mantereelta toiselle) ne olisivat todennäköisesti kehittäneet myös ensimmäisen, tai ainakin toisen polven lentokoneen.

Read more

#RIPtwitter – Reaaliaikainen livefiidi muuttuu algoritmin suodattamaksi

twitter-emergesTwitterin käyttäjäkunta on kasvamassa niin isoksi, että yhden twiitin aikaikkunaa käsitellään sekunneissa. Jo aiemmin twiittivirtaansa on voinut käsitellä erilaisissa listoissa, mutta suuri osa käyttäjistä ei niin tee.

Twitterillä onkin suuret paineet muuttaa suora live-uutisvirta Facebookin tavoin ohjelmalliseksi virraksi.
Read more

Mikä on harvestoiva, brändäävä ja konvertoiva sivutyyppi?

Olen hamstrannut näitä termejä jo jonkin aikaa miettien miten teorian esitän, mutta tulkoot nyt esille että tulee edes joskus.

Blogin sadonkorjuu haravoi ja harvestoi

Yksittäisen blogikirjoituksen pääasiallinen tehtävä on saada käyttäjä hakukoneesta tai Facebookista yrityksen verkkosivuille. Sen tietojohtajuus tai thought-leadership-funktio on vasta toissijainen tavoite. Jopa käyttäjän konvertoituminen liidiksi tai ostajaksi on toisarvoista.
Read more

Verkkopalvelun etusivu on vasta sivuasia

Nettisivuista liikkuu itsestäänselvyyksiä tai jopa suoranaisia myyttejä, joiden olemassaoloa harvoin tulee kyseenalaistettua. Yksi niistä on etusivun tärkeys.

Onko etusivu on saitin tärkein sivu?

Väite etusivun etusijasta kummittelee ihmisten - ja erityisesti ylläpitäjien - mielessä vuodesta toiseen. Väite ei varsinaisesti ole väärin, mutta se on väärin asetettu.
Read more

Facebookin dislike-button tulee skaala-arvostelun muodossa

Negatiiviseen postaukseen osallistuminen tykkäyksellä on aina ollut vähän kimurantti tilanne Facebook-käyttäjille. Sitä haluaisi tukea kaveria, mutta ei tykätä itse asiasta. Dislike-buttonia on aprikoitu jo pitkään. Propsit Facebookille siitä, että se on halunnut pitää linjastaan kiinni, eikä ole tuonut epätykkäysnappia mukaan käyttöliittymään.

Jotain kuitenkin on tulossa.

Jatkossa tykkäysnapin takaa löytyy 5-6 erilaista reaktiohymiötä vihasta rakkauteen. Emojien kasvojen ilmeitä on suunniteltu erilaisten sosiologien kanssa. Pyrkimyksenä on löytää ilmeet, jotka tulkittaisiin kulttuurista riippumatta jotakuinkin samoin.
Read more

Miten sitä asiakaskokemusta mitataan?

Pari Turun Yliopiston edustajaa kävi luonani juttelemassa asiakaskokemuksesta alustuksena tekeillä olevalle tutkimukselle. Insinööri minussa tietysti mietti miten asiakaskokemusta voisi mitata ja humanisti yritti jäsentää mitä asiakaskokemus tarkoittaa terminä.

Asiakaskokemus on yksi viime vuosien suurista pöhinäsanoista. Kuten mikä tahansa kokemus, se on henkilön subjektiivinen mielipide tai tunnetila.

Kun digimarkkinoinnin yhteydessä puhutaan asiakaskokemuksesta, yleensä sillä tarkoitetaan weppisivun käyttöliittymää. Asiakaskokemus koskee jokaista kosketuspistettä yritykseen, on se sitten verkkosivu, itse tuote, asiakaspalvelupuhelin tai vaikkapa lasku.
Read more

Specsavers vastaan Instrumentarium – kuka brändää tykimmin?

Lyhyen ajan sisällä on tullut vastaan kaksi tapausta, jossa ihminen muistelee televisiossa näkemäänsä Specsaversien mainosta. Kummassakin tapauksessa kertoja kuvaili nimenomaan mainoksen ranskalaistunnelmaa. Missä kohtaa kuulija korjasi kyseessä olevan Instrumentariumin mainoksen.

Kumpi voitti?Read more

Mainostorstai takeaway

Turun #Mainostorstaista alkaa olla toista viikkoa. Pölyn ja savun hälvettyä on aika tarkistaa liitännät, sekä suorittaa moderniksi omien ajatusten reflektoinniksi naamioitu tapahtuma-arvostelu.

Valitettavasti päivän päällimmäiseksi tunteeksi jää hämmennys markkinoinnin pysähtyneisyydestä, pölyttyneisyydestä ja mukayrittämisestä.Read more

Google Analytics Calculated Metrics betakäytössä

Eri metriikoiden välillä tehtäviä laskutoimituksia on toivottu Google Analyticsiltä jo vuosia. Vihdoin tämä ominaisuus on nyt saatavilla.

Ominaisuus on betakäytössä Universal Analyticsin käyttäjille. Vanhojen seurantakoodien käyttäjille on siis taas uusi lisäsyy päivittää koodit nykypäivään.

Read more

Älä hukkaa myyntiä puutteellisella tiedolla

Teknologian tarvetta tulee pidettyä itsestäänselvyytenä täällä analytiikkatalossakin. Ominaisuus sitä ja ominaisuus tätä; käppyrä, tilasto, prosentti, buzzword.

So what?

Liiketoiminnan johtamisessa tarvitaan tietoa. Tietoa kerätään monenlaisilla business intelligence -ratkaisuilla, joilla toimintaa hienosäädetään, kehitetään uutta ja parannetaan vanhaa. Puhutaan "tiedolla johtamisesta” vastapainona mutu-johtamiselle.

Asioista päätetään sen sijaan että ne tapahtuvat omalla painollaan. Faktajohtaminen vs fiilisjohtaminen.
Read more

Aseta suppilo kassakoneen suulle: Google Analytics Goal Funnel

Kirjoitus on alunperin julkaistu Super Analyticsin blogissa.

Yksittäisillä, sivulatauksiin perustuvalla verkkosivuanalytiikalla ei ole mitään merkitystä, jos niitä ei niputa vertailtaviksi kokonaisuuksiksi. Yksi usein laiminlyöty tekijä on yhden tavoitteen ympärille tai eteen asetettu suppilo.

Melkein jokainen verkkokaupan pitäjä osaa kyllä määritellä ostotapahtuman analytiikan tavoitteeksi, ja sille kerääntyy ihan euromääräistäkin dataa. Tämä tieto on yksinään kuitenkin ihan yhtä turha, kuin kassakoneenkin data kivijalkamyymälässä. Tästä on kiinnostunut vain tilitoimisto ja verottaja, mutta tämän avulla ei voi kehittää liiketoimintaa.Read more

Ketterä lanseeraus on suunniteltu muutostila

Kansakunnan digitalisti, Ville Tolvanen kirjoitti blogissaan lanseerauksen suunnitelmallisuuden tähdellisyydestä. Olen täysin samaa mieltä. Liian usein lanseeraus tehdään varovasti ja vähän kerrallaan, jolloin menetetään hetkellisen kiinnostuksen momentum. Liian hajallaan olevat hiutaleet eivät muodosta lumipalloa.

Toisaalta olen lanseerauksen suunnitelmallisuudesta myös eri mieltä.

Read more

WhatsApp webin kirjautumisen käyttäjäkokemus on huippuluokkaa

WhatsAppia pystyy nyt käyttämään myös tietokoneen kautta. Tosin edelleen vain selainikkunasta. Ominaisuus on julkistettu jo vähän aikaa sitten, mutta siinä oli käyttöturvaongelmia, joiden vuoksi asiasta ei ole pidetty suuren suurta meteliä.

Mutta nyt meteliä jo kannattaa pitää.

WhatsAppin selainsovellukseen kirjautumisen käyttäjäkokemus on kuin tulevaisuudesta. Enää ei tarvitse keksiä salasanoja, lähetellä varmistusviestejä sähköpostilla ja syöttää niitä lähes kivikautisella keksinnöllä: näppäimistöllä. Ehei.Read more

Snapchat for dummies, mistä oikein on kysymys

Snapchat Chillie
Snapchat Chillie on kummitus, joka on vallannut 100 miljoonaa matkapuhelinta ja jakaa itsetuhoutuvia kuvia ja lyhyitä videoleikkeitä.

Häh?Read more

Inbound- ja sisältömarkkinointi pyörii markkinoinnin automaation varassa

Inbound- ja sisältömarkkinointi (content marketing) ovat modernin markkinoinnin pöhinäsanoja. Niiden olennaisena osana on lajitelma erilaisia markkinoinnin automaation työkaluja, joita löytyy lähes joka hintaluokasta ja ominaisuusvalikoimasta.

Mutta mitä se inbound- tai sisältömarkkinointi nyt sitten oikeastaan on?

Termi inbound viittaa sisäänpäin tulevaan yhteydenottoon. Tämä puolestaan saadaan aikaan luomalla vangitsevaa ilmaissisältöä.Read more

Sunnuntailisien leikkausta vastustaa enimmäkseen yleinen muutosvastarinta

Kansa nousee barrikadeille kun valtio aikoo leikata sunnuntailisiä ja poistaa kahden vapaapäivän palkat, sekä vähentää muita erityisesti pieniä palkansaajia ja naisia riistäviä etuisuuksia. Ensi alkuun ehdotukset saattavat vaikuttaa järkyttävän ylimitoitetuilta ja vain pientä kansanryhmää koskevilta. Kukaan tuskin erityisesti haluaa luopua omista eduistaan, mutta otetaan kuitenkin tarkasteluun sekä muutosten tosiasialliset vaikutukset, että niiden historiallinen konteksti.Read more

Tuntilaskutukseen perustuva hinnoittelu vuotaa resursseja

Avaimet käteen
Kuva: FreeDigitalPhotos.net

Kaikki ovat varmasti kuulleet tarinan ydinvoimalainsinööristä, joka veloitti satasen venttiilin vääntämisestä ja 9 900 oikean venttiilin tietämisestä yhteensä puolen tunnin työrupeamassa. Vaikka venttiilin kääntämisen ansiosta estettiin koko voimalan alasajo ja kymmenien tuhansien kustannukset, insinöörin laskua pidettiin kohtuuttomana. Koska ethän sä tehnyt kuin puoli tuntia duunia.

Tuntilaskutus (ja tuntipalkka) on menneen maailman mittayksikkö. Teollistuneen yhteiskunnan työntekijä oli tehdaskoneen inhimmillinen jatkumo, jolloin oli ihan luonnollista mitata työtä aikaperusteisesti. Modernissa maailmassa se ei pelkästään ole tarpeetonta, mutta myös haitallista.

Tuntilaskutus on huono laskutusmetodi.Read more

Vakuutusyhtiön vaikeaksi tekemä silmälasien vahinkoilmoitus

Broken glassesRikoin silmälasini, mikä tarkoittaa tietysti vahinkoilmoituksen tekoa vakuutusyhtiölle. Ymmärrettävästi vakuutusyhtiö ei halua tehdä vahinkoilmoituksesta liian helppoa, mutta tämä tapaus oli palvelukokemuksena melko surullinen.

Ensinnäkin halusin tarkistaa mitä sopimusehdot ylipäätään sanovat silmälasien korvaamisesta. Kirjauduin sisään vakuutusyhtiön verkkopalveluun ja sain eteeni kauniin listan kaikissa voimassaolevista vakuutuksistani. Jokaisen vakuutuksen yhteydessä oli linkki voimassaoleviin vakuutusehtoihin.

Paitsi ettei ollut.Read more

Yritystäsi ei ole 40 vuoden päästä, ellei se muutu

Suurin osa uusista yrityksistä kaatuu kahden vuoden sisällä. Tämä on mantra, jota olemme oppineet uskomaan. Mutta on yrityksillä muitakin määräaikoja.

Tutkimuksen mukaan, ison yrityksen (Fortune 500) odotettu elinikä on vain 40 vuotta.

Muutos on pysyvä olotila, eikä yritys voi muuttuvassa ympäristössä toimia samalla strategialla. Vai löydätkö lähipiiristäsi yrityksen, joka toimii samalla strategialla kuin vuonna 1975? Todennäköisesti et.Read more

The need for strategic change is quickening

Most of the companies fail in two years. We take this general rule of thumb for granted with start-ups. But there are other deadly thresholds, too. Did you know that the expected lifespan of a Fortune 500 company is 40 years?

Photo by jscreationz
Photo by jscreationzs

Why is that?Read more

7Sheep challenges Hubspot

I got an email from 7Sheep saying they're replacement, less expensive option for Hubspot. Even if it wouldn't be true, I kind of like this positioning game.

7SheepAs Hubspot charges for additional contacts, 7Sheep includes unlimited contacts and charges per users. The email announced the pricing starts from 30€/user per month.Read more

Apple is coming out with a Search Engine

Apple Search EngineApple is most probably developing its own search engine. It has already admitted to have a search bot crawling around Internet. It uses rules set to Googlebot in robots.txt but shows up as itself in log files.

Previously it was told that the bot was for Siri and Spotlight. Spotlight searches for material in Mac computer and Siri from iOS devices (iPhone, iPad..) by voice commands.Read more

What is Growth Hacking and how to utilize it

Finnish version of this post

Big time corporations severed their marketing budgets after the burst of dot-com bubble. When unemployed techie marketers and bachelor students started up new companies, they found themselves operating in a different world. New means were needed to get exposure to users and investors.

Solution was growth hacking.Read more

3 WordPress plugins to ease the sharing of your content

It was 2003 when I started blogging the first time and coded my own CMS with PHP and text-files. That site is demolished and forgotten. Yet it doesn't seize to amaze me how much learning there is when it comes to blogging.

Today I found three brilliant Wordpress plugins to help a content marketer keep up the appearance. Klikkaa ja TwiittaaRead more

Missing features when using free WordPress.com blog

Most of my websites have been running on Wordpress. Most of the most of them have been hosted on a third party server and the Wordpress was installed on it. Including this one. Some say Wordpress is slow, but it has always given me the room to operate I've needed and it comes with hefty dose of themese and plugins.

Now I'm in the middle of separating the martial arts section out of this site (currently the site's domain is WTcoach.me and it contains both marketing and wing tsun related posts). I was planning to start a free Wordpress.com blog and temporarely go with the site.wordpress.com domain. I knew I wasn't going to get all the features available in the "full" WordPress experience, but despite already having run two such a sites, the limitations hit against my face.
Read more

Writer’s block – should I write in English or in my mother tongue?

During the recent weeks I've been wondering the direction this blog is going to. I'm writing articles in my work place blog also, so just copypasting the material to my own platform seems both redundant and boring. On the other hand, it is a good method of personal branding and having the material with me, should the ways part with the employer.

I decided to continue this blog in English. Partly so I can practice the language, and partly to expand the audience. I still have to re-examine the sweet spot of the blog, but I decided to have that happening as I go along. Too much planning prevents anything starting. It also feels artificial to plan it out too carefully.

As a direct result comes the fact that I need to write more often that I've previously have written. Otherwise the sweetspot is never going to reveal itself. And, as a result of that, I need to write despite I don't have anything witty to say.

Maybe that makes me a wannabe-writer a writer.

Growth hacking eli kasvuhakkerointi: mitä se on ja miten sitä voi hyödyntää

Dotcom-kuplan puhjettua isojen yritysten markkinointibudjetit romahtivat. Työttömiksi jääneet tekniset markkinoijat ja korkeakouluopiskelijat alkoivat perustaa uusia yrityksiä, joiden piti operoida muuttuneessa maailmassa aivan erilaisilla lähtökohdilla mihin olivat aiemmin tottuneet. Saadakseen itsensä näkyviin ja myydäkseen tuotettaan käyttäjille ja rahoittajille tarvittiin uusia ratkaisuja.

Ratkaisu oli growth hacking eli kasvuhakkerointi.

Tässä postauksessa

Read more

Applen uusi hakukone haastaa Googlen

Apple todennäköisesti kehittää omaa hakukonetta. Se on jo myöntänyt, että sillä on oma hakurobottinsa, joka ryömii pitkin Internetiä. Logitiedostoissa Applebotti näkyy ihan omilla riveillään ja robots.txt-sääntötiedostossa se noudattaa Googlebotin sääntöjä, jos muuta ei ole kerrottu. (Julkaistu alunperin Super Analyticsin blogissa.)

Aiemmin robotin kerrottiin olevan Siriä ja Spotlightia varten, jotka ovat Apple-laitteiden sisäisiä hakukoneita. Spotlight etsii asioita Mac-tietokoneesta ja Siri puheohjauksella iOS-laitteista (iPhone, iPad). Siri tosin on etsinyt tietoa netistä jo pitkään. Pari viime vuotta Spotlightia on ollut kehittämässä Topsy-kaupasta (Apple osti Topsyn joulukuussa 2013) siirtyneet tekijät.Read more

7Sheep korvaa Hubspotin, vai korvaako?

7Sheep mainostaa itseään kursailematta Hubspotin korvaavana edullisempana vaihtoehtona. Saamassani sähköpostissa mainostetaan hinnoittelun alkavan 30 eurosta kuukaudessa per käyttäjä, ja jokaisessa paketissa olevan rajattomasti käyttäjiä. Se on ihan fiksu idea, sillä Hubspot laskuttaa 40-80 euroa rajapyykin ylittävistä kontakteista peruspaketeilla.Read more

Lapsi ei opi harjoittelemalla vaan leikin ja tekemisen kautta

Itse olen oppimistavoiltani vähän teoreettinen, tietoon ja oikeisiin tapoihin nojautuva. Haluan tietää edes osan faktoista ennen yrittämistä. Kuusivuotias tyttöni taas luulee osaavansa jonkin asian nähtyään sen kerran. Pettymys on kova, kun polkupyöräily ei sujunutkaan samalla tapaa, miltä se isojen tyttöjen tekemänä näyttää.

Harjoitteluun ollaan jo pari vuotta yritetty houkutella perinteisin keinoin: uhkaillen, lahjoen ja kiristäen. Lisäksi ollaan vedottu polkupyöräilytaidon ällistyttävään hienouteen sekä kateuteen, kun jo pikkuvelikin melkein osaa. Välillä syytetään pyörää tyhmäksi, mutta lopulta tilanne kulminoituu siihen, että halua harjoitella ei ole, ja mikä tahansa vastoinkäymisen mahdollisuuskin on hyvä tekosyy lopettaa.Read more

Yksinkertainen on kaunista – kaksinkertainen pehmeää

Olen jo jonkin aikaa pohtinut saitin designin ja käyttöliittymän yksinkertaistamista. Kun Wordpressista oli tullut uusi versio, oli myös teeman vaihtamiseen ryhtyminen helppoa. Taivastelin monen eri teeman välillä kunnes silmään osui tämä nykyinen.

Teema ei voi olla huono, jos sen nimi on Lovecraft.Read more

100% työvoimasta on ammatiltaan myyjiä

Sale
Image courtesy of smarnad at FreeDigitalPhotos.net

Aina kun kuulen mietittävän, mistä tulee Suomelle uusi Nokia, mutisen itsekseni, ettei mistään. Nokia työllisti noin 28 000 työntekijää vuonna 2007. Se tarkoittaa jotakuinkin Imatran koko väkilukua lapset ja vanhukset mukaanluettuna. Vaikka jostain yrityshautomosta yhtäkkiä tulisi kymmenien prosenttien lisä Suomen vientilukuihin, se ei silti työllistäisi edes useampaa sataa ihmistä.Read more

Hubspot: inbound-markkinoinnin leatherman

Takana on tiukka päivä Helsinki-HUG:in inbound-markkinoinnin ja erityisesti Hubspotin gospelin äärellä. Keräsin päivän aikana vain yhden käyntikortin, mutta jaoin muutaman. Tärkeämpää kuitenkin taitaa olla se, että osallistuin tapahtuman hashtagilla varustettuun Twitter-keskusteluun, sekä aloin seurata kaikkia muita keskusteluun osallistuneita. Tuttuun tapaan Hubspotin oma edustaja esittelee softaa vähän samoin, kuin yläasteen atk-opettaja Mikromikkoa. "Kun tästä napista painaa, niin saa a-kirjaimen. Kun painaa pitkään, saa monta a-kirjainta." Mikä siinä on, että asioista ei voi aikuisille ihmisille antaa kokonaiskäsitystä ja vasta sitten alkaa esitellä tuoteominaisuuksia? Sitähän se Hubspotkin on: tuote. Softatuotteen lisäksi Hubspot on myös inbound-uskonto. Testify!Read more

#Nälkä

Taivas + helvetti on kirja suomalaisesta yrittäjyydestä ja vaikeuksien edessä taipumattomasta sisusta. Kirjaa jaetaan 1:1 ilmaiseksi korkeakoulusta valmistuneille kutakin suositushintaan myytyä nidettä kohti. Rohkaisuksi ja opastuksesi yrittäjäksi kasvamisen tiellä. Kirjan perusviestit ovat periksiantamattomuus, jumalaton työnteko ja päättäväisyys. Kirjasta on julkaistu jo kaksi osaa ja tiettävästi kolmas on jo tekeillä. Sivuilta löytyy novellimittaisia tarinoita menestyneiden yrittäjien matkalta. Kuiske kaikaa kirjan edellä ja sen jäljessä kulkee innostuksen vana.Read more

Sivusto tehtävän mukaan

Sivuston kehittämisellä.. sanotaan suoraan olemassaololla on kaksi vaihetta: se tehdään uusiksi tai sitä optimoidaan.

Jos kumpaakaan ei tapahdu, sivusto ja sen mukanaan tuoma liiketoiminta on kuin kuollut lahna kolera-altaan aallokossa. Se kerää vain lokkeja ja spämmäyskommentteja. Tämä kirjoitus keskittyy uuden sivuston kehittämiseen ja käsittelen optimointia seuraavassa kirjoituksessa.

Kun sivustoa aletaan tehdä alusta asti, siihen ei vielä saa sotkea graafikkoja tai designereita. Ei, sivuston suunnittelun aloitus on liiketoimintajohtamisesta vastaavien ihmisten vastuulla. Tässä kohtaa graafikko on työrukkanen, joka toteuttaa työn annettujen reunaehtojen ja speksien mukaisesti.Read more

Kun yritys perustaa analytiikkatoiminnon

Sanotaan, että data on uusi öljy. Tällä viitataan erityisesti öljyn jalostettavuuteen uskomattoman monimuotoiseen valikoimaan tuotteita ja loppuhyödykkeitä. Datan ja analytiikan tarkastelua ei kuitenkaan sovi rajoittaa tuotetasolle, vaan nähdä se maaperänä.

Data is not the new oil. Data is the new soil.

Dataa paremmin hyödyntämällä saadaan korvattua peruutuspeilin näkymän mukaan ohjaaminen, mutta myös liikaan intuitioon luottava ennustaminen. Kumpikaan metodi ei pysty tuottamaan perusteltuja päätöksiä edes kvartaalitasolla, saatika jokapäiväisessä vaihtoehtojen kyllästämässä reaalielämässä. Data ja analytiikka mahdollistavat löydökset, hypoteesit, pilotoinnit ja skaalaukset.

Pitäisikö yrityksen ulkoistaa vai sisäistää analytiikka? Moni yritys todennäköisesti painiskelee saman kysymyksen äärellä, eikä siihen oikein tunnu löytyvän oikeaa vastausta. Datahait pyörivät jo uppoavan aluksen ympärillä, mutta isoa päätöstä ei haluaisi tehdä pakon sanelemana ja myyjän puheiden varassa.Read more

HubSpot: inbound-markkinoinnin helmi vai bulkkipaketti

Läpäisin tänään HubSpotin testin ja suoritin Inbound Certificaten 80/100 pisteellä. Hyvä minä!

HubSpot on aiheuttanut minulle ristiriitaisia tunteita jo jonkin aikaa. Firma itse ei ole onnistunut myymään tuotetta minulle henkilökohtaisesti. Töissä osaa HubSpotin ominaisuuksista tulee käytettyä päivittäin, mutta kokonaisuudesta ei tunnu saavan selvää edes kysymällä. Osittain varmaan siksi, että en ole ollut mukana niissä alkuvaiheissa, kun järjestelmää otettiin käyttöön. Ei sillä, että kysymystä tietoisesti välteltäisiin, mutta jotenkin keskustelu ajetaan taas samaan koulutusputkeen. Toisaalta, en ole saanut kokonaiskuvaa tuotteesta edes sen kotisivuilta.Read more

Nyrkillinen perussääntöjä

Minua on viime aikoina huvittanut ajatus siitä, että internet-sivut ovat vihdoin sellaisia, joksi ne on alunperin tarkoitettu: toimiviksi päätelaitteesta ja näytön koosta riippumatta. Jakob Nielsenin käytettävyysoppeja pidettiin välillä jopa vähän turhan puristisina ja niille hymähdeltiin niin kuin markkinointi nyt insinöörille hymähtää voi. Nyt nuo prinsiipit ovat jälleen ajankohtaisia. (Alunperin kirjoitettu Super Analyticsin blogiin.)

Ennen oikeita älypuhelimia ja tablettitietokoneita päätelaitteiden näyttöjen koossa oli vain yksi kehityssuunta ja se oli ylös päin. Kasvussa oli sekä monitorien tuumakoot, että näytönohjaimien niille ajamat pikselimäärät eli resoluutiot. Raukka oli se, joka WAP-puhelimensa 3x12 merkin kokoiselta miniruudulta sähköposteja lukiessaan narisi joutuvansa vierittämään ruudunmittatolkulla allekirjoituksen ylle ja alle koristeltua 70 rivimerkin mittaista ascii-taidetta.

Mitäs luet sähköposteja puhelimella. Ei kellään voi olla noin kiire.

Read more

Melkein kymmenen tapaa parantaa verkkokauppaasi

Listasimme supervoimat, joiden kanssa pääset alkuunKirjoitus pohjautuu alunperin Ville Virtasen LinkedIn-julkaisuun (lukeminen vaatii kirjautumisen), jota on lisäoptimoitu, lisäkuratoitu ja lisäideoitu muiden vinkkipostausten perusteella. (Alunperin tämä blogipostaus on julkaistu Super Analyticsin blogissa.)

1. Kirjoita tuotetiedot asiakasta varten

Asiakas ei osta 9mm poranterää vaan 9mm reiän. Muista että asiakkaallasi on ongelma, johon sinulla on ratkaisu. Jos hänellä ei ole ongelmaa, ratkaisusi on pelkkä tuote, jolle ei ole tarkoitusta. Jos sinulla on tuote, jolle ei ole ongelmaa, ei sille myöskään ole markkinaa. Turha myydä vasaraa jos ongelma on huonolaatuinen tv-signaali.
Read more

Hotjar: tyhjä purkki vai vuoden kehitystyökalu

SuperAnalytics.fi lämpökarttaHotjar on uusi maltalainen työkalu surffaajan käyttäytymisen seurantaan. Tiimi on ollut yhdessä noin vuoden, ja nyt jo palvelu on suljetussa beta-vaiheessa. Kukin käyttäjä voi kutsua palveluun kolme uutta käyttäjää. Betavaiheen jälkeen palvelua voi jatkaa 29 dollarin kuukausihintaan tai rajoitetulla ilmaisversiolla. Ei siis mikään kallis paketti. (Kirjoitettu alunperin Super Analyticsin blogiin.)

Read more

Kuinka tyytyväinen olit opetuksen tasoon tänään?

Yrittäjyys on termi, jota arvona tungetaan jokaisen itseäänkunnioittavan yrityksen vaatimuksena työntekijöilleen. Tällä tasolla yrittäjyys ei siis tarkoita yrittäjätoimintaa, vaan yrittäjän alatinälkäistä asennetta. Yrittäjäinen työntekijä tunnustaa osaamisensa rajat, mutta hakeutuu niitä kohti. Hän etsii uusia toimintamalleja ja keinoja tehostaa työtapaansa joko säästääkseen aikaa (kuluja) tai parantaakseen tuloksia. Yrittäjäasenteella johdettua työyhteisöä palkitaan hyvistä suorituksista, joiden ei välttämättä tarvitse liittyä pelkästään myynnin määrään, koska se olisi mielikuvituksetonta ja lyhytjänteistä.

Toinen vuosikymmenen pöhinäbingon vakiosana on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöinen yrittäjyys on tapa lisätä ponnisteluja yhä paremman kokemuksen ja lisäarvon tarjoamiseksi asiakkaalle. Se voi toki merkitä myös normaalia, lisä- tai ristiinmyyntiä, mutta helpoimmalla pääsee, kun mittaa yksinkertaisesti asiakastyytyväisyyttä.Read more

Jopa 70% verkkokauppojen ostoskoreista hylätään

Viikko sitten pohdin pitäisikö konversion kehittämisessä pistää panokset pesään vai piippuun. Sattumalta törmäsin VWO:n tutkimukseen, joka tehtiin Yhdysvalloissa viime lokakuussa. Sen mukaan hylätyt ostoskorit ovat yksi merkittävimmistä kehityskohteista.

Bigcommercen Meg Murphy sanoo jopa 70% ostoskoreista tulevan hylätyiksi ja muut tutkimukset tukevat tätä näkemystä. Numero on järkyttävän suuri. Mitä isompi verkkokaupan lopullinen konversio on, sitä enemmän menee myyntiä hukkaan viimeisten napinpainallusten vuoksi.Read more

Mihin sitä rahaa laitetaan?

Kirjoitin aiemmin myyntisuppilon päivitetyistä versioista, mutta onhan se suppilo nyt vaan niin hyvä analogia, ettei sitä voi kokonaan syrjään heittää. Tämän päivän epistola on tutkia sitä, pitäisikö suppiloa leventää ensin ylä- vai alapäästä. Alunperin julkaistu Super Analyticsin blogissa

Luodaan esimerkkiverkkokauppa.

 • 50% kävijöistä löytää itseään kiinnostavan tarjouksen
 • 35% heistä lisää tuotteen ostoskoriin
 • 20% heistä aloittaa maksamisen
 • 50% heistä käy läpi koko rekisteröitymisprosessin

Lopputuloksena on konversioprosentti 1,75 mitä ei voi pitää kovin mairittelevana lukuna. Tuhannesta asiakkaasta ostotapahtumia syntyy siis 17,5 ja 150 euron keskiostolla se tarkoittaa 2 625 euroa myyntiä.Read more

Miksi lapsen tulisi harjoitella kamppailulajeja

Kirjoitus sai uutta pontta Facebookia ajoittain kiertävästä artikkelista. Ihan kaikkea ei saa koskaan uskoa purematta, joten minäkin otan käsittelyyn vain tärkeimmiksi katsomani puolet sen mukaan miten niitä itse ajattelen. Kaikki argumentit ei myöskään ihan jakaudu nätisti yhteen lokeroon vaan valuvat toistensa päälle limittäin. Kirjoitus on alunperin julkaistu Turku WT:n blogissa

1 Kamppailuharjoittelu aktivoi liikkumaan

Rehellisesti sanottuna tämä ei liity mitenkään kamppailulajeihin. Minkä tahansa liikuntaharrastuksen aloittaminen aktivoi liikkumaan. Kamppailulajin harjoittelu voi kuitenkin olla helppo keino liikkumisen aloittamiseen etenkin vanhemman kannalta katsottuna. Tunteja on yleensä 1-2 viikossa, eikä siihen päälle tule enää pelejä tai varainhankintaa. What you see is what you get.Read more

Sisältömarkkinoinnin mittaus alkaa Bitlyllä

Sisältömarkkinoinnissa luodaan sisältöä, joka ei ole mainos muista palveluista vaan jo yksinään hyödyllinen lukijalleen. Perimmäinen tarkoitus on synnyttää luottamusta asiakkaaseen niin kovalla ilmaissisällöllä, että tämä miettii mitä voisi saada maksamalla vähän lisää. Samalla asiakas on halukkaampi jakamaan sisältöä ystävilleen suoraan ja sosiaalisissa medioissa.

Miten sisältömarkkinoinnin onnistumista mitataan?

Helpoin ja nopein keino - jos ei markkinoinnin onnistumisen niin ainakin sisällön leviämisen - mittaamiseen on käyttää URL-lyhennin Bit.lyä. Bitly tallettaa tiedon siitä, kuinka monta kertaa linkkiä on painettu yhteensä sekä omilla sivuilla, että eri sosiaalisissa medioissa.

Screen Shot 2015-01-23 at 9.26.35

Bit.ly mittaa sisältösi leviämisenBitly-lyhytlinkkejä voi tehdä käsin yksi kerrallaan, mutta järjestelmän voi myös integroida esimerkiksi Wordpressiin. Silloin järjestelmä tekee lyhytlinkit automaattisesti myös vanhoista postauksista. Jostain syystä kuitenkin tässä omassa blogissani Bitly tekee yhdestä postauksesta useamman linkin ilmeisesti välitallennusten tai päivitysten yhteydessä. Nämä välilinkit eivät myöskään toimi, joten ne palauttavat 404-virheilmoituksen. Se paitsi rumentaa tilastoja, myös ärsyttää suuresti kun blogi syndikoidaan automaattisesti esimerkiksi Twitteriin, jossa postausta ei voi enää muuttaa. Facebookissa ja Google+:ssa linkkiä voi ainakin yrittää vielä editoida.

Edit: Kuten arvelinkin, tästäkin postauksesta tuli taas kaksi bitly-linkkiä. Lisäksi WP julkaisi wordpressiin täysin vääränmuotoisen permalinkin. Voi olla että se johtuu custom permalink -asetuksesta. Katson vaikuttaako se jatkossa asiaan.

Linkkien leviämistä voi mitata tietysti muillakin välineillä alkaen jo ihan Google Analyticsista, jolle on valmiita dashboardejakin. Mutta mitä muita tapoja olisi mitata itse sisältömarkkinoinnin onnistumista?

Puhutaanko AIDAsta vai seipäistä?

Tiesitkö, että AIDA-myyntisuppilo (awareness, interest, desire, action) on kehitetty jo 1800-luvulla? Siinä 100 asiakasta tulee sisään ja 5 tulee ulos toteutuneena myyntitapahtumana. Konversioprosentti on huima, wohoo! Mutta mihin ne loput 95 ovat jääneet?

Tietyssä mielessä osan voisi kuvitella edelleen olevan suppilon sisällä, mutta kovasti eksyksissä. Takertuneena johonkin suppilon sisäpinnan rosoiseen kyhmyyn, kylmänä värisemässä ihmetellen ohisujahtavia kollegoita. ”Minustakin tulee isona myyntitapahtuma, kun vain uskallan päästää irti”, asiakas sanoo. Yritys puolestaan etsii asiakasta sokkona sähköposteilla ja displaymainonnan retargetingilla. ”Kyllä minä sinulle tarjouksen näytän, kunhan vain käsiini saan!”

Mielikuva on kuitenkin ongelmallinen, koska asiakkaat sekä ovat suppilossa, mutta eivät kuitenkaan ole hallussa. Missä ne sitten ovat?

Mitä jos hyväksyttäisiin että suppilo ei ole suppilo vaan lävikkö. Se raastimen näköinen kulho tahi astia, jolla äiti huuhtelee viinirypäleet ja kuivattaa spagetin. Keitinveden (tai yksittäisen spagetinpätkän) lailla asiakas yksinkertaisesti karkaa prosessista autuaammille surffausmaille, eikä häntä näe enää koskaan. Raastava mielikuva, mutta onneksi ei totta. Asiakkaisiin voi silti olla yhteydessä

 • normaalilla re-targeting display-mainonnalla
 • sähköpostikampanjoilla
 • käyttäytymiseen perustuvien profiilien perusteella

Kaksi ensimmäistä ovat tuttuja jo aiemmin, mutta viimeinen on liian herkullinen käsiteltäväksi vaillinaisesti tässä blogipostauksessa.

Käyttöliittymä ja käyttökokemus ovat kovalla datalla perusteltua sumeaa logiikkaa

Lävikköidean paras puoli on ymmärtää se, että reiät toimivat kahteen suuntaan. Asiakas voi ilmestyä ostoprosessiin mistä tahansa kohdasta. Hän voi olla täysin valmis ostopäätökseen jo ennen kuin tietää mistä verkkokaupasta ostoksensa tekee. Mitä suurempi verkkopalvelusi on, sitä epätodennäköisempää asiakkaan on päätyä sinne etusivun kautta. Hyvin suunniteltu ja toimiva verkkopalvelu osaa ottaa asiakkaan haltuun mistä tahansa. Palvelun käyttöliittymän luoma käyttökokemus ovat merkittävä osa kykyä.

On todistamaton myytti, että asiakas olisi jotenkin rationaalinen olento. AIDA ei ole suora linja vaan pyörre tai pilvi, jossa vaiheet voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä tai kuinka monta kierrosta tahansa. Ostotapahtuma ei synny vielä silloin, kun tiedetään mikä on oikea tuote. Ostotapahtuma syntyy silloin, kun tiedetään ettei oma valinta ole virhe. Lisäksi ostamisen pitää olla riittävän vaivatonta.

Virheen ja vaivattomuuden välinen suhde luonnollisesti vaihtelee riippuen siitä mitä ollaan ostamassa. Laajan ja kalliin tietokonejärjestelmän valitsemisessa virheen välttäminen korostuu ja ostamiseen jopa halutaan tietty määrä vaivaa. Suklaapatukan ostamisessa vääräkään vaihtoehto ei ole kovin suuri virhe, jolloin vaivattomuus korostuu. On tutkittua faktatietoa, että päivittäistavarakaupan lattialla jo metrin siirto saattaa synnyttää kymmenien prosenttien vaihtelut impulssituotteen myynnissä.

Kivijalkakaupassa muutosten analaysoinnilla on se perusongelma, ettei voida olla varmoja kuinka suuri osa myyntikehityksestä oikeasti johtui tehdystä muutoksesta. Voihan olla että myynti kasvoi, koska kävijämäärät kasvoivat tai oltiin ajallisesti lähempänä viikonloppua tai palkkapäivää. Ymmärtääkseen mitä todella tapahtui, pitää olla enemmän dataa (bigdata) kuin pelkkä kassavirtadata.

Nettisivustolla näitä tekijöitä voi testata huomattavasti paremmin jakamalla käyttäjät testi- ja verrokkiryhmiin. Tilastoja myös kertyy reaaliajassa, jolloin kehitykseen voidaan reagoida huomattavasti nopeammin. Kun tähän vielä lisätään sekä kivijalkamyymälän oma data (kassavirta, kävijämäärät yms), että avoimet bigdata-lähteet (sää, sesonkivaihtelut) ollaan jonkin suuren äärellä.

Käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantaminen ei ole kertaluontoinen hokkuspokkustemppu, vaan pitkäjänteistä kehitystyötä.

Kirjoitus on alunperin julkaistu Super Analyticsin blogissa.

Personoitu mainonta ja sisältö antaa raamit vuodelle 2015

Ohjelmoitu mainonta (programmatic advertising) alkoi yksinkertaisella RTB:llä jo vuosia sitten. Hinnalla huutokauppaamisen lisäksi ohjelmoidulla mainonnalla saadaan viesti paremmin kohdistettua paitsi haluttuihin sivustoihin ja käyttäjäryhmiin, myös yksittäisiin käyttäjiin. Tämä on erityisen kätevää retargeting-markkinoinnissa, jossa mainoksia halutaan näyttää niille ihmisille, jotka ovat käyneet mainostettavalla nettisivulla, mutta jättäneet ostoprosessin kesken.Read more

Opiskelun johtaminen kamppailukoulussa

Jarno Oksanen opettaa wingtsuniaParin AMK-opiskeluun liittyvän postauksen jälkeen on paikallaan miettiä teemojen toteutumista kamppailulajin tunnilla. Perinteisesti klassiset koulukunnat ovat yksityiskohdista kokonaisuuteen meneviä metodeja.

Otetaan esimerkiksi vaikka mawashigeri- ja ura-mawashigeri-kiertopotkut. Yksinkertaistaen toisessa liike on sisäänpäin ja osumakohta jalkapöydällä, toisessa ulospäin ja jalkapohjalla. Minä en tiedä riittävästi esimerkiksi karatesta, jonka lukujärjestyksestä potkut löytyvät, mutta oletan ettei edistynyt karateopettaja pidä näitä kovin eri tekniikoina. Kumpikin koulii etäisyydentajua, liikkuvuutta ja erityisesti lantion kiertoliikkeiden hallintaa. Thainyrkkeilyn kaltaisessa lajissa näiden kahden potkun ero voikin olla merkittävä suoritustavan eron vuoksi.Read more

Opettajan johdolla vai hänestä huolimatta

Olen miettinyt lukemista ja vuorovaikutusta väylinä oppimiseen. Jo partion johtajakoulutuksessa opetettiin, kuinka unohdamme kuulemamme, muistamme kirjoittamamme mutta osaamme tekemämme. Se on taivahan tosi se. Kaikkia asioita ei voi lähteä oppimaan tekemällä, vaan on aloitettava alemmilta portailta. Sydäntautipotilaskin tietää tämän.

Toisaalta koko oppimisprosessin voi kääntää päälaelleen. Oppiminen alkaisikin ylhäältä ja loppuisi alaportaalle. Itseasiassa juuri näin kannattaa tehdä.Read more

Mikä on korkeakoulun vähentyneiden kontaktituntien päätehtävä?

On julkinen salaisuus, että olen aikuisopiskelija Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjalla. Turku AMK muuttui hiljattain osakeyhtiöksi ja siihen päälle aloitettiin YT-neuvottelu. Eväät ovat yksinkertaistaen sanottuna levällään. Kontaktitunteja vähennetään ja opiskelun painotusta siirretään yhä enemmän itsenäiseen työntekoon. Teoriassa se on ihan oikein, kun eihän ihmisen päälle enää 2000-luvulla voida kaataa tietoa kuin jääpaloja ALS-haasteessa.Read more

KHO:n päätös määräsi kamppailukoululle alennetun alv-kannan

ID-100243367Liikuntayritykset eivät Suomessa viime vuosiin asti ole olleet kovinkaan suuri bisnes. Kamppailuopettaminen vielä vähemmän. Jopa siinä määrin, että verotoimistosta ei ole saanut kovin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, lasketaanko kamppailuopetus alemman verokannan mahdollistavaksi liikuntatoiminnaksi. Vastaus on riippunut virkailijasta ja yleensä käsketty kantaa vero täysimääräisenä. Varmuuden vuoksi, kuten kunnon tuoliaan suojelevan virkamiehen kuuluukin.

Nyt onneksi asiaan on saatu päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta johon Verohallinnon Uudenmaan yritysverotoimiston päätös syksyltä 2012 vihdoin päätyi. Helsinkiläinen ohjelmistossaan brassijutsua opettava osakeyhtiö lakimiehineen (tietääkö kukaan nimiä?) on tehnyt suuren palveluksen koko suomalaiselle kamppailurintamalle. Osu!

Korkein hallinto-oikeus viittasi 3.11. 2014 päivätyssä päätöksessään kamppailulajien harjoittelun ja opetustilanteen yhtenäisyyden vatsatanssin kanssa. KHO viittasi myös arvonlisäverolain hallituksen esityksen (HE 283/1994 vp) perusteluihin, jossa nimenomaisesti haluttiin käyttää sanamuotoa, joka ei edellytä varsinaista käyttöoikeutta tiettyyn tilaan. Päätösten ongelmana on ollut nimenomaan harjoitustilanteen opetuksen ja itsenäisen harjoittelun keskinäinen suhde.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös löytyy osoitteesta http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1414742763633.html

Tämä alv-ratkaisu saattaa myös vähentää osakeyhtiöiden ja yhdisysten bulvaaneja, joita nyt on tarvittu kunnallisten tilavuokra-avustusten saamiseen. Jatkossa yritys saa alv-edun vain laskuttaessaan itse harjoittelijaa eikä palveluna yhdistystä. Yrityksen alennetun verokannan alv-etu on paljon suurempi kuin kunnan maksama vuokra-avustus.

Ehkä nyt saamme entistä ammattimaisemmin pyöriviä kamppailutaloja Suomeen.

Markkinoinnin muutoksia esiteollisesta ajasta nykyaikaan

Olen vuoden aikana lukenut kirjoja tai kuunnellut puhe-esityksiä, joissa maailman ja erityisesti markkinoinnin muuttumista on kuvattu aikajanalla. Yritin jäsennellä niistä itselleni jonkinlaisen kokonaiskuvan ja valitsin jokaisesta aihealueesta kolme kehityshyppäystä (esi)teollistuneen yhteiskunnan alusta tähän päivään. Joissakin yhteen hyppäykseen kuuluu selkeästi useampi porras, paikoin portaita on yksinkertaisesti skipattu. Kukin neliö kuitenkin osuu hämmästyttävän samalle ajanjaksolle.

Maailman muuttuminen
Markkinoinnin painopisteet teollistuneesta yhteiskunnasta tähän päivään.

Read more