Nyrkillinen perussääntöjä

Minua on viime aikoina huvittanut ajatus siitä, että internet-sivut ovat vihdoin sellaisia, joksi ne on alunperin tarkoitettu: toimiviksi päätelaitteesta ja näytön koosta riippumatta. Jakob Nielsenin käytettävyysoppeja pidettiin välillä jopa vähän turhan puristisina ja niille hymähdeltiin niin kuin markkinointi nyt insinöörille hymähtää voi. Nyt nuo prinsiipit ovat jälleen ajankohtaisia. (Alunperin kirjoitettu Super Analyticsin blogiin.)

Ennen oikeita älypuhelimia ja tablettitietokoneita päätelaitteiden näyttöjen koossa oli vain yksi kehityssuunta ja se oli ylös päin. Kasvussa oli sekä monitorien tuumakoot, että näytönohjaimien niille ajamat pikselimäärät eli resoluutiot. Raukka oli se, joka WAP-puhelimensa 3×12 merkin kokoiselta miniruudulta sähköposteja lukiessaan narisi joutuvansa vierittämään ruudunmittatolkulla allekirjoituksen ylle ja alle koristeltua 70 rivimerkin mittaista ascii-taidetta.

Mitäs luet sähköposteja puhelimella. Ei kellään voi olla noin kiire.

Sana responsiivisuus on suhteellisen uusi, mutta idea on ollut olemassa jo 90-luvulta lähtien. Sivun tulee skaalautua käytettävän päätelaitteen mukaisesti niin, että informaation välittäminen ja käyttökokemus on paras mahdollinen.

Elämä etenee sykleissä

Pitää myös muistaa, että responsiivisuus ei toimi vain alaspäin, mutta myös ylöspäin. Kun nettiajan alussa monitorin fyysinen leveys oli vajaa 30 senttiä ja pikseleinä 640, mahtui yhdelle riville ihan luettava määrä kirjaimia. Tekstiä pystyi siis lukemaan päätä kääntämättä. Toisin on nykyään, kun monitorin fyysinen leveys on helposti kaksinkertainen ja resoluutio kolminkertainen. Tästä se nettisivujen skaalautuvuuden estäminen myös alkoi, ja sivuja alettiin tunkea määrämuotoisten ja -kokoisten taulukkojen soluihin. Nykyisin tekniikka antaa mahdollisuuden käytettävyyden kannalta juuri oikean mittaisiin rivipituuksiin riippumatta siitä, onko päätelaite pieni vai suuri.

Hc.tps.fi eri päätelaitteilla
Eri päätelaitteilla sivun layout laskeutuu eri tavoin ja ilman vieritystä ruuduilla näkyy eri määrä asioita. Kuvissa näkyy sekä klikkaukset että keskimääräinen sivutaite.

Mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaa tänään?

1. Puhelin- ja tablettitietokoneiden käyttäjien määrä on jo niin runsas, että Google on ilmoittanut kasvattavansa merkittävästi sivujen mobiiliystävällisyden arvottamista. On ihan paikallaan suunnitella sivuston käyttöliittymä ensin mobiilille ja sitten tuottaa lisäarvoa suuremmille näyttökoille. Tässä tarkoitetaan ensisijaisesti näytön leveyttä.

2. Kun osa materiaalista ei kapeammilla näytöillä mahdu ruudulle samaan aikaan vierekkäin, tulee miettiä tarkasti missä järjestyksessä asiat esitetään päällekkäin. Mitä alempana jokin elementti sivuilla on, sitä epätodennäköisempää on, että käyttäjä koskaan näkee sitä. Jopa mainostajat ovat joutuneet myöntämään, että sivun alaosissa olevista mainosimpressioista ei voi periä täyttä hintaa. Sivuston pitää myös mahdollisimman ylhäällä kertoa mistä sivustolla ylipäätään on kysymys.

3. Sivufreimien käytön jälkeen ei ole ollut enää tarpeellista saada kaikkea sivuston sisältöä näkymään ruudulla yhdellä kertaa. Vaikka hakukonenäkyvyyden optimoinnin kautta sisältöä pitää olla riittävästi, vähemmän on silti enemmän. Koko sivustolle pitää asettaa korkeitaan kourallinen tavoitteita ja jakaa käyttöliittymästä ruutupinta-alaa tavoitteiden painoarvojen suhteessa. Sivustolla pitää olla tavoite, jota voi mitata ja siten sen täyttymistä arvioida.

4. Kun käyttöliittymien muotoja ja kokoja on enemmän kuin koskaan, ei sivustoa voi testata enää jokaisella päätelaitevaihtoehdolla. Sivustoa tulee testata työkaluilla, jotka antavat hyvän yleiskäsityksen. Sen lisäksi pitää olla resursseja reagoida nopeasti käyttäjiltä tulevaan palautteeseen.

5. Sivustonsa käyttäjäkunnasta pitää kerätä tietoa niin palvelindatan kuin erilaisten kyselyidenkin muodossa. Huolellisesti käytetyllä analytiikalla saat tietää myös sen, miten loppukäyttäjä käyttää eri päätelaitteita ristiin. Ehkä hän aloittaa ostoprosessin mobiililaitteella ja päättää sen myöhemmin pöytäkoneella tilanteen ja tarpeen mukaan.

Eläköön Internetin vihdoin toteutunut monimuotoisuus!