Google Analytics Calculated Metrics betakäytössä

Eri metriikoiden välillä tehtäviä laskutoimituksia on toivottu Google Analyticsiltä jo vuosia. Vihdoin tämä ominaisuus on nyt saatavilla.

Ominaisuus on betakäytössä Universal Analyticsin käyttäjille. Vanhojen seurantakoodien käyttäjille on siis taas uusi lisäsyy päivittää koodit nykypäivään.

Google Analytics Calculated Metric
Google Analyticsin Laskettu tieto löytyy Näkymän asetuksista. Käyttäjä tosin tarvitsee muokkausoikeudet Sivusto-tasolle asti.

Lasketut tiedot eli Calculated Metrics löytyy Järjestelmänvalvojan Näytä-näkymästä. Yhdelle näkymälle voi luoda viisi laskettua tietoa (Premiumissa 50 kpl). Peruslaskutoimituksia (plus, miinus, kerto, jako) voi tehdä normaalien metriikoiden, omien tietotyyppien (custom metrics) ja vakioiden kanssa. Kaavalle riittää merkkirajaa noin 40 eri metriikalle (1024 merkkiä), joten ihan heti tila ei lopu kesken.

Normaali metriikka on esimerkiksi käyttäjien määrä. Oma tietotyyppi mikä tahansa GA:han tuotu ulkoinen tieto. Ja vakio siis mikä tahansa numero, jota ei tarvitse muuttaa. Toisin kuin Googlen omissa ohjeissa sanotaan, kokonaislukutyypille (integer) ei tule desimaaleja vaan siihen käytetään tavalliseen tapaan float-lukutyyppiä.

Mitä näillä lasketuilla tiedoilla sitten tehdään?

Laskettuja tietoja pystyy käyttämään muokatuissa raporteissa ja hallintapaneeleissa (custom reports, custom dashboards). Aiemmin näiden käyttäminen on vaatinut joko eräajoja excel-akrobatialla tai kolmannen osapuolen analytiikkaohjelman, kuten SuperBrainin (ymmärrän, olen vähän puolueellinen).

Lisäksi niitä pystyy käyttämään Premium-tilin eksaktilla datalla. Sillä osa GA:n datastahan on laskettu tilastollisella otannalla ja rajaa lasketun tiedon pois varsinaisen taulukkodatakaivuun ulkopuolelle.

Lunametricsin Amanda Schroeder listaa muutamia tapoja käyttää laskettuja tietoja. Ainakin minun käyttöliittymässäni suurin osa noista löytyy jo valmiiksi Google Analyticsin valikoimasta.

Se, mikä lasketuista tiedoista edelleen puuttuu, on eri segmenttien välisten yhteisten metriikoiden ynnäily. Periaatteessa samaa voi tehdä omien ulottuvuuksien (custom dimensions) avulla suodattamalla niitä omissa raporteissa. Mutta sekä dimensiot, omat metriikat että nämä lasketut tiedot pitää tehdä järjestelmänvalvojan puolella. Siihen myös tarvitsee sivustostason (property) muokkausoikeudet vaikka calculated metricskin on näkymätason (view) tieto.

Ja nythän ei pysty olemaan huomauttamatta, että Super Analyticsin tekemässä SuperBrainissa on jo hyvän aikaa pystynyt tekemään laskutoimituksia. Eikä pelkästään eri metriikoiden vaan eri segmenttien tai jopa eri sivustojen samojenkin metriikoiden kesken. Esimerkiksi Eric T. Petersonin kuutta segmentti-indeksiä yhdistelevän Engagement Indeksin. Parasta tässä on se, että siihen riittää ihan vain lukutason käyttäjäoikeudet.

Kokeile vaikka.

Hanki lisää Google Analytics tietoutta

Meiltä aika ajoin kysellään avointen koulutusten perään, joihin voi osallistua yrityksestä yksikin ihminen. Ja nyt niitä saa:

super-koulutus-osallistu2