KHO:n päätös määräsi kamppailukoululle alennetun alv-kannan

ID-100243367Liikuntayritykset eivät Suomessa viime vuosiin asti ole olleet kovinkaan suuri bisnes. Kamppailuopettaminen vielä vähemmän. Jopa siinä määrin, että verotoimistosta ei ole saanut kovin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, lasketaanko kamppailuopetus alemman verokannan mahdollistavaksi liikuntatoiminnaksi. Vastaus on riippunut virkailijasta ja yleensä käsketty kantaa vero täysimääräisenä. Varmuuden vuoksi, kuten kunnon tuoliaan suojelevan virkamiehen kuuluukin.

Nyt onneksi asiaan on saatu päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta johon Verohallinnon Uudenmaan yritysverotoimiston päätös syksyltä 2012 vihdoin päätyi. Helsinkiläinen ohjelmistossaan brassijutsua opettava osakeyhtiö lakimiehineen (tietääkö kukaan nimiä?) on tehnyt suuren palveluksen koko suomalaiselle kamppailurintamalle. Osu!

Korkein hallinto-oikeus viittasi 3.11. 2014 päivätyssä päätöksessään kamppailulajien harjoittelun ja opetustilanteen yhtenäisyyden vatsatanssin kanssa. KHO viittasi myös arvonlisäverolain hallituksen esityksen (HE 283/1994 vp) perusteluihin, jossa nimenomaisesti haluttiin käyttää sanamuotoa, joka ei edellytä varsinaista käyttöoikeutta tiettyyn tilaan. Päätösten ongelmana on ollut nimenomaan harjoitustilanteen opetuksen ja itsenäisen harjoittelun keskinäinen suhde.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös löytyy osoitteesta http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1414742763633.html

Tämä alv-ratkaisu saattaa myös vähentää osakeyhtiöiden ja yhdisysten bulvaaneja, joita nyt on tarvittu kunnallisten tilavuokra-avustusten saamiseen. Jatkossa yritys saa alv-edun vain laskuttaessaan itse harjoittelijaa eikä palveluna yhdistystä. Yrityksen alennetun verokannan alv-etu on paljon suurempi kuin kunnan maksama vuokra-avustus.

Ehkä nyt saamme entistä ammattimaisemmin pyöriviä kamppailutaloja Suomeen.

Markkinoinnin muutoksia esiteollisesta ajasta nykyaikaan

Olen vuoden aikana lukenut kirjoja tai kuunnellut puhe-esityksiä, joissa maailman ja erityisesti markkinoinnin muuttumista on kuvattu aikajanalla. Yritin jäsennellä niistä itselleni jonkinlaisen kokonaiskuvan ja valitsin jokaisesta aihealueesta kolme kehityshyppäystä (esi)teollistuneen yhteiskunnan alusta tähän päivään. Joissakin yhteen hyppäykseen kuuluu selkeästi useampi porras, paikoin portaita on yksinkertaisesti skipattu. Kukin neliö kuitenkin osuu hämmästyttävän samalle ajanjaksolle.

Maailman muuttuminen
Markkinoinnin painopisteet teollistuneesta yhteiskunnasta tähän päivään.

Read more